Giới thiệu công ty
Loại hình cty:
Dịch vụ, thương mại
SP/ DV chính:
Tư vấn, Lập báo cáo, Xử lý chất thải, rác thả ...
Năm thành lập:
2008
Số nhân viên:
Doanh thu/ năm:
Bí mật/ không public
Thị trường chính:
Toàn Quốc
Tôi có thể giúp gì bạn?
Bà Nguyễn Thị Ánh Hằng
Tel: 0901.647.999
HOẠT ĐỘNG CHUYÊN NGHIỆP
Lập Các Đề án Bảo vệ môi trường

Lập Các Đề án Bảo vệ môi t...

Thu gom Chất thải

Thu gom Chất thải

Xử lý chất thải

Xử lý chất thải

Phế liệu đồng nhôm sắt thép

Phế liệu đồng nhôm sắt thé...

TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC - CHẤT THẢI

XỬ LÝ RÁC - CHẤT THẢI

TƯ VẤN, THIẾT KẾ, THI CÔNG XỬ LÝ NƯỚC- NƯỚC THẢI

THU MUA PHẾ LIÊU NHÀ XƯỞNG, NHÀ MÁY

thông tin liên hệ
Bà Nguyễn Thị Ánh Hằng
Quản Lý - 0901.647.999

TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

Xin giấy phép Môi trường
Xin giấy phép Môi trường
Lập Các Đề án Bảo vệ môi trường
Lập Các Đề án Bảo vệ môi trường
Báo cáo giám sát Môi trường định kỳ
Báo cáo giám sát Môi trường đ̔...
Thu gom chất thải nguy hại
Thu gom chất thải nguy hại

XỬ LÝ RÁC THẢI - CHẤT THẢI

Phân loại rác nguy hại
Phân loại rác nguy hại
Thu gom Chất thải
Thu gom Chất thải
Xử lý chất thải
Xử lý chất thải
Xử lý chất thải
Xử lý chất thải

XỬ LÝ NƯỚC THẢI - NƯỚC CẤP

Thi công Hệ thống xử lý nước
Thi công Hệ thống xử lý nư&...
Thiết kế hệ thống xử lý nước
Thiết kế hệ thống xử...
Xử lý nước thải
Xử lý nước thải
Xử lý nước cấp
Xử lý nước cấp

THU MUA PHẾ LIỆU

Phế liệu nhà xưởng
Phế liệu nhà xưởng
Phế liệu đồng nhôm sắt thép
Phế liệu đồng nhôm sắt thép
Phế liệu nhựa
Phế liệu nhựa
Thu mua vải vụn nhà máy
Thu mua vải vụn nhà máy